Informace pro rodiče

Prázdninový provoz mateřských škol

Prázdninový provoz mateřských škol 2019

 1.    1. 7. – 19. 7.               MŠ Smetanova (tel. ŠJ 565 532 244)
 2.    22. 7. – 9. 8.                MŠ Na Skalce (tel. ŠJ 565 533 352)
 3.    12. 8. – 23. 8.              MŠ Na Rybníčku (tel. 565 533 397)

Od 26. 8. bude provoz na všech školách. Zahájení nového školního roku je 2. 9. 2019

Výsledky zápisu

Zveřejnění přijatých dětí (registračních čísel) najdete v záložce „vývěska

P O Z V Á N K A

Srdečně zveme rodiče a všechny ostatní přátele mateřské školy na

Slavnostní rozloučení s předškoláky

které se koná v úterý 11. 6. 2019 v 15,00 v kině

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří pro nově zapsané děti se koná ve středu 12. 6. 2019 od 14,30 na všech MŠ.

Prosíme rodiče, vyčkejte do zveřejnění registračních čísel k jednotlivým mateřským školám a poté se dostavte na den otevřených dveří na příslušnou MŠ.

Předpokládaný termín zveřejnění je 3. 6. 2019 na těchto stránkách a na vývěskách škol, které jsou umístěny poblíž hlavních vchodů do budov.

Partnerství s 8smičkou

I naše mateřská škola se ráda zapojuje do dění ve městě. Byli jsme osloveni nově otevřenou galerií 8smičkou, abychom se zapojili do připravovaných aktivit. Tuto nabídku jsme velmi rádi přijali a tak se od loňského roku podařilo realizovat již několik aktivit. Děti v MŠ vytvářely díla, kterými si připomínaly loňské sté výročí založení republiky a svoje snažení byly 8smičkou odměněny spoustou krásných knížek. Paní učitelky se zúčastnily prezentace, v rámci níž se mohly seznámit s galerií, kavárnou a knihkupectvím s knihami o umění a architektuře a možnostmi, jak tyto prostory využívat s dětmi. V lednu 2019 naše děti ze tříd Motýlků a Včeliček stříhaly, lepily a tvořily vlastní návrhy budovy přímo v prostorách 8smičky.

Podívejte se do fotoalba.

Zápis na školní rok 2019 – 2020

Oznamujeme, že termín zápisu do mateřských škol je 7. 5. 2019 ve 14,30 v kině.

Podrobné informace o podmínkách zápisu a spádových oblastech MŠ Na Skalce, Na Rybníčku a Smetanova jsou v záložce vývěska.

 

Malá technická univerzita

Mateřské školy v Humpolci (MŠ Smetanova, MŠ Na Rybníčku a MŠ Na Skalce) se zapojily do projektu MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA.

Organizačními garanty projektu na školkách jsou Mgr. Blanka Šarfová, Jana Kotlíková a Bc. Hana Michalíčková.

Součástí projektu jsou zábavné a zároveň poučné vzdělávací lekce pro děti, které:

 • rozvíjejí technické a logické schopnosti dětí
 • rozvíjejí představivost
 • pomáhají dětem objasnit a pochopit, jak vznikají a fungují stavby
 • učí děti orientovat se v plánku, nákresu a pracovat podle něj
 • propojují čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost

Děti si s lektory hrají na architekty, elektrikáře, instalatéry, kartografy, stavitele věží, mostů a města, projektanty, vodohospodáře a energetiky, zpracovatele odpadů, archeology, ropaře a plynárníky.

Lekce jsou určeny pro děti ve věku 4 – 7 let a trvají přibližně 60 minut. Na našich školkách se bude projekt realizovat od listopadu 2018 do února 2019, budou zapojeny především předškolní děti. Proškolené paní učitelky pak budou předávat získané dovednosti dalším dětem na školkách            i v budoucnu.

Školky díky zapojení do projektu získají velmi hodnotné velké sady lega, které jsou doplněny speciálními díly k jednotlivým tématům.

více o projektu na www.mtuni.cz

Poděkování patří zřizovateli Městu Humpolec, který celý projekt finančně podpořil.

 

Projekty ve školním roce 2018-2019

Rodiče budou průběžně informováni o jednotlivých plánovaných projektech, jejich časovém a organizačním rozvržení.

 • Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky
 • Helloween
 • Příběhy z lesa
 • Malá technická univerzita
 • spolupráce s galerií 8smička
 • Muži čtou dětem
 • Pyžamová párty
 • Pomáhat a chránit
 • PEZ – výtvarná a sportovní tematika

Akce ve školním roce 2018-2019 – průběžně aktualizováno

 • 20.9. Skákací hrad – jako odměna dětem za účast ve výtvarné soutěži
 • 24.9. Ukázka stanice Ikaros – „Dravci a sovy“, 40,- Kč
 • 4.10. fotografování dětí f. Photodienst – přiveďte děti do 8,00 hod.
 • 18. 10. Čarodějný učeň, pohádkový muzikál, kino, všechny tř. kromě Malých sluníček, 50,-Kč
 • 8.11. Kouzelná mašinka – zábavný pořad Rádia Vysočina, 50,-Kč
 • 22. 11. Čert a Káča, všechny tř. kromě Malých sluníček, 50,- Kč
 • 3. 12. Vystoupení tanečního oboru ZUŠ v kině, kromě Malých sluníček všechny tř., 30,-Kč
 • 5.12. Mikulášská nadílka v MŠ
 • 17. 12. Vánoční zpívání a výstava na ZŠ Hálkova, Medvídci, Včeličky, Motýlci
 • 14.1. 2019 Tři klasické pohádky – divadlo v MŠ, 45,- Kč
 • 13. 2. Hudební představení s bubny
 • 13. 3. Myslivost – celodopolední program zaměřený na volně žijící zvířata, ochranu přírody a myslivost, hodnota programu 80,-Kč na jedno dítě hrazeno bude z Unie rodičů, kromě Malých sluníček všechny třídy
 • 18. 3. projekt Muži čtou dětem – prosíme sledujte nástěnky v šatnách
 • 20. 3. Medvídci – ukázka s roboty v MŠ – ve spolupráci se ZŠ Hálkova
 • 20. 3. Schůzka s rodiči předškoláků – viz. osobní pozvánky
 • 26. 3. Předškoláci – návštěva ZŠ Hálkova
 • 27.3. Předškoláci – návštěva ZŠ Hradská
 • 28. 3. divadlo Dokola, všechny třídy, divadlo v MŠ
 • 11.4. Kino – Velká sýrová loupež, všechny třídy kromě Malých sluníček, 50,-Kč
 • 17. 4. Sportovní hala – sportovní dopoledne v hale zemědělské školy – všechny třídy kromě Malých sluníček
 • od 13. 5. projekt Pomáhat a chránit – spolupráce s Policií ČR – praktická ukázka
 • 14. 5. Fotografování tříd
 • 22.5. Kino – Honza a zakletá víla, všechny třídy kromě Malých sluníček, 50,- Kč
 • 28.5. Školní výlet do Pavlova, kromě Malých sluníček
 • 31.5. Den dětí – zábavné dopoledne s odměnami
 • 11.6. Slavnostní rozloučení s předškoláky v kině – rodiče obdrží osobní pozvánky
 • 14. 6. Sportovní odpoledne s předškoláky (informace upřesníme na nástěnkách v šatně)
 • 17.6. Barevný týden zakončený pyžamovou párty (informace upřesníme na nástěnkách v šatně)
 • 19.6. Sportovní dopoledne na ZŠ Hradská – předškoláci

Začátek školního roku 2018 – 2019

Začátek nového školního roku je v pondělí 3. září.

Seznamy dětí s rozdělením do jednotlivých tříd najdete na informační tabuli před hlavním vchodem do patrového pavilonu. V šatně uložte dítěti osobní věci na příslušné místo se značkou a přiveďte dítě do třídy.

Dále prosíme:

 • podepište dětem veškeré osobní věci
 • nahlaste p. učitelce, zda bude dítě chodit domů po oběde, popř. odpoledne
 • dětem od Malých a Velkých sluníček dejte do MŠ podepsané pyžamo
 • na třídě předejte dvě balení (20balíčků) papírových kapesníčků
 • sledujte pravidelně informační nástěnky v šatně
 • přečtěte si Školní řád a podepište se na přiložený seznam (info. nástěnka)
 • podepište si souhlas k inkasu na naše č. ú: 11339261/100 nejpozději do 15.9., poté provedeme inkaso jistiny – vratné zálohy ve výši 1200,- Kč

Věříme, že se Vašim dětem u nás bude líbit a těšíme se na dobrou spolupráci se všemi.