Informace pro rodiče

Děti malují seniorům

Naše mateřská škola se zapojila do iniciativy projektu „Děti malují seniorům k svátku“. Děti malují přáníčka pro babičky a dědečky k Mezinárodnímu dni seniorů, který bude 1. října.

 

Prázdninový provoz

MŠ Na Rybníčku: 1. 7. – 17. 7. 2020
MŠ Smetanova: 20. 7. – 7. 8. 2020
MŠ Na Skalce: 10. 8. – 21. 8. 2020
Všechny mateřské školy: 24. 8. – 28. 8. 2020
Dne 31. 8. 2020 budou mateřské školy zavřeny.
Všem přejeme krásné letní prázdniny 🙂 

Přijaté děti – záložka vývěska

Upozornění pro rodiče předškoláků

Rodiče, upozorňujeme, že všechny naše třídy, ve kterých jsou umístěni předškoláci jsou již v plném provozu. Vaše dítě může pokračovat v povinné předškolní docházce bez omezení.

23. 3. 2020

Pod tlačítkem Informace pro rodiče jsme pro vás nově otevřeli AKTUALITY PRO DĚTI.

Akce ve školním roce 2019 -2020 (průběžně aktualizováno)

 • 13. 9. O dobrém slovíčku – divadlo
 • 25.9. Sportovní program na fotbalovém hřišti – Medvídci, Motýlci, Včeličky
 • 1. 10. fotografování všech dětí s dekorativním pozadím
 • 8. 10. ukázka se zvířaty ze záchranné stanice Ikaros 40,-Kč, všechny děti
 • 8.10. pro zájemce vyšetření zraku dětí firmou Prima Vizus (informace obdržíte na schůzkách a na info. nástěnkách)
 • 17.10. Lotrando a Zubejda, 50,-Kč, kino, kromě Malých Sluníček
 • 14.11. Nekrásnější příběh světa, 50,-Kč, divadlo v MŠ, kromě Malých sluníček
 • 22.11.Pirátská plavba, zábavný program v MŠ, 50,-Kč, všichni
 • 26.11. Kouzla skřítků, nové divadlo Za komínem, vstupné uhradíme z Unie rodičů, kromě Sluníček
 • 2.12. Jak se čert Lucíšek….45,-Kč, všichni
 • na vánoční besídky obdrží rodiče osobní pozvánky s termínem
 • 7.1. Maňáskové divadlo v MŠ, 45,-Kč, všichni
 • 10.2. představení s bubny, 40,- kromě Sluníček
 • 3. 3. informační schůzka pro rodiče předškoláků – školní zralost
 • 18. 3. návštěva našich předškoláků na ZŠ Hradská – ZRUŠENO
 • 19. 3. návštěva našich předškoláků na ZŠ Hálkova – ZRUŠENO
 • 25.3. Princezna na hrášku, 45,-Kč, v MŠ, všichni – ZRUŠENO
 • 24. 6. netradiční forma rozloučení s předškoláky na zahradě MŠ

Malá technická univerzita

Mateřské školy v Humpolci (MŠ Smetanova, MŠ Na Rybníčku a MŠ Na Skalce) se zapojily do projektu MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA.

Organizačními garanty projektu na školkách jsou Mgr. Blanka Šarfová, Jana Kotlíková a Bc. Hana Michalíčková.

Součástí projektu jsou zábavné a zároveň poučné vzdělávací lekce pro děti, které:

 • rozvíjejí technické a logické schopnosti dětí
 • rozvíjejí představivost
 • pomáhají dětem objasnit a pochopit, jak vznikají a fungují stavby
 • učí děti orientovat se v plánku, nákresu a pracovat podle něj
 • propojují čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost

Děti si s lektory hrají na architekty, elektrikáře, instalatéry, kartografy, stavitele věží, mostů a města, projektanty, vodohospodáře a energetiky, zpracovatele odpadů, archeology, ropaře a plynárníky.

Lekce jsou určeny pro děti ve věku 4 – 7 let a trvají přibližně 60 minut. Na našich školkách se bude projekt realizovat v průběhu školního roku 2019 – 2020, budou zapojeny především předškolní děti. Proškolené paní učitelky pak budou předávat získané dovednosti dalším dětem na školkách            i v budoucnu.

Školky díky zapojení do projektu získají velmi hodnotné velké sady lega, které jsou doplněny speciálními díly k jednotlivým tématům.

více o projektu na www.mtuni.cz

Poděkování patří zřizovateli Městu Humpolec, který celý projekt finančně podpořil.

 

Informace k postupu při zařazování dětí do logopedické třídy

Speciální logopedická třída je vedena školní logopedkou Mgr. Ladou Vlčkovou. O její zřízení, resp. otevření musí škola každoročně před zahájením nového školního roku žádat KÚ v Jihlavě.

Výběr dětí není nahodilý a u dítěte, které bude zařazeno do speciální třídy musí být splněna podmínka logopedického vyšetření pracovnicí Pedagogicko – psychologické poradny (v našem případě využíváme služby PPP v Pelhřimově), která vystaví písemné doporučení ke skupinové integraci dítěte.

V naší školce je tedy postup následující:

1. Lada Vlčková provede prvotní logopedickou diagnostiku a posoudí, zda má dítě opravdu natolik nesprávnou výslovnost, že je potřeba zahájit pravidelnou intenzivnější individuální práci s dítětem.

2. V případě, že tomu tak je, kontaktuje rodiče a nabízí jim zařazení do speciální třídy od 1. září následujícího školního roku.

3. Pokud rodič se zařazením do logopedické třídy souhlasí, vyplní formulář se souhlasem k vyšetření dítěte pracovnicí z PPP, která přijede v dohodnutém termínu na naši mateřskou školu.

4. Dále rodič vyplní dotazník, který je této pracovnici předám a týká se informací o dítěti a rodinné anamnézy.

5. Proběhne vyšetření dítěte a pracovnice PPP napíše na každé dítě „doporučuji“, „nedoporučuji“ zařadit dítě do logopedické třídy.

Bc. Marcela Němcová, ředitelka