Informace pro rodiče

AKCE ve školním roce 2021-2022

PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNO

 • 22. 9. divadelní představení – Zahrada skřítků
 • 6. 10. fotografování dětí s dekorativním pozadím

Fotografování dětí

Ve středu 6. října se budou děti fotografovat. Jedná se o fotografie jednotlivců s pozadím Ledová zima. Rodiče nemusí soubory fotografií zakoupit. Více info. na nástěnkách v šatně.

Hýbeme se hezky česky

Milí rodiče,

v loňském roce se naše školka zapojila do soutěže „Hýbeme se hezky česky“, kde jsme díky získaným hlasům v online hlasování postoupili do finálového kola. K tomu, abychom měli větší šanci vyhrát, nám můžete pomoci díky hlasování v prodejnách Penny. To odstartuje 2. 9. 2021 a potrvá do 29. 9. 2021. Podrobnější informace naleznete na nástěnkách v naší mateřské škole nebo na webových stránkách Penny Market.

Školní rok 2021 – 2022

1. 9. 2021 bude zahájen nový školní rok.

 • Prosíme, přiveďte děti do 8:00. Provoz školky je od 6,00, můžete děti přivádět postupně.
 • Na vývěsce před hlavním vchodem budou viset seznamy s rozdělením dětí na jednotlivé třídy.
 • Nově zapsané děti mají možnost využít adaptační režim (do 9:45 hod.). Pokud máte o adaptační režim zájem nahlaste to paní učitelce na třídě.
 • Prosíme rodiče, podepište veškeré osobní věci dětí a předejte paní učitelce na třídě dvě balení papírových kapesníků. Děti budou potřebovat plastový hrneček na pitný režim.
 • Na nástěnkách v šatně sledujte aktuální informace k hygienickým opatřením.
 • Začátkem října připravíme pro všechny rodiče informační schůzky, kde si budeme povídat o dění na třídě a plánovaných akcích. Budete mít možnost individuálně se informovat na své dítě.
 • Přejeme vašim dětem, aby se jim u nás líbilo  

 

Změna ceny stravného

Oznamujeme rodičům, že k 1. 9. byla novelizována vyhláška 107/2005 o školním stravování . V souladu s ní se od 1. 9. 2021 zvyšují ceny stravného pro děti v mateřské škole takto:

Děti do 6ti let: dopolední přesnídávka 8,-Kč, oběd 23,- Kč, odpolední svačina 8,-Kč

Děti s odkladem školní docházky: dopolední přesnídávka 9,- Kč, oběd 24,- Kč, odpolední svačina  8,- Kč

 

Lezecká stěna, zahradní domečky

Rodiče, snažíme se ještě více vylepšovat prostředí naší krásné zahrady a obohacovat jej o nové prvky. Malé děti se mohou radovat ze dvou nových domečků, starším dětem jsme pořídili lezeckou stěnu. Ta je určena pro děti od 5 let a je v jižní části zahrady vedle pískoviště. Podívat se na ni můžete také v naší fotogalerii.

Malá technická univerzita

Mateřské školy v Humpolci (MŠ Smetanova, MŠ Na Rybníčku a MŠ Na Skalce) se zapojily do projektu MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA.

Organizačními garanty projektu na školkách jsou Mgr. Blanka Šarfová, Jana Kotlíková a Bc. Hana Michalíčková.

Součástí projektu jsou zábavné a zároveň poučné vzdělávací lekce pro děti, které:

 • rozvíjejí technické a logické schopnosti dětí
 • rozvíjejí představivost
 • pomáhají dětem objasnit a pochopit, jak vznikají a fungují stavby
 • učí děti orientovat se v plánku, nákresu a pracovat podle něj
 • propojují čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost

Děti si s lektory hrají na architekty, elektrikáře, instalatéry, kartografy, stavitele věží, mostů a města, projektanty, vodohospodáře a energetiky, zpracovatele odpadů, archeology, ropaře a plynárníky.

Lekce jsou určeny pro děti ve věku 4 – 7 let a trvají přibližně 60 minut. Na našich školkách se bude projekt realizovat v průběhu školního roku 2021 – 2022, budou zapojeny především předškolní děti. Proškolené paní učitelky pak budou předávat získané dovednosti dalším dětem na školkách            i v budoucnu.

Školky díky zapojení do projektu získají velmi hodnotné velké sady lega, které jsou doplněny speciálními díly k jednotlivým tématům.

více o projektu na www.mtuni.cz

Poděkování patří zřizovateli Městu Humpolec, který celý projekt finančně podpořil.

 

Informace k postupu při zařazování dětí do logopedické třídy při MŠ Na Rybníčku

Speciální logopedická třída je vedena školní logopedkou Mgr. Ladou Vlčkovou. O její zřízení, resp. otevření musí škola každoročně před zahájením nového školního roku žádat KÚ v Jihlavě.

Výběr dětí není nahodilý a u dítěte, které bude zařazeno do speciální třídy musí být splněna podmínka logopedického vyšetření pracovnicí Pedagogicko – psychologické poradny, která vystaví písemné doporučení ke skupinové integraci dítěte.

V naší školce je tedy postup následující:

1. Lada Vlčková provede prvotní logopedickou diagnostiku a posoudí, zda má dítě opravdu natolik nesprávnou výslovnost, že je potřeba zahájit pravidelnou intenzivnější individuální práci s dítětem.

2. V případě, že tomu tak je, kontaktuje rodiče a nabízí jim zařazení do speciální třídy od 1. září následujícího školního roku.

3. Pokud rodič se zařazením do logopedické třídy souhlasí, vyplní formulář se souhlasem k vyšetření dítěte pracovnicí z PPP, která přijede v dohodnutém termínu na naši mateřskou školu.

4. Dále rodič vyplní dotazník, který je této pracovnici předán a týká se informací o dítěti a rodinné anamnézy.

5. Proběhne vyšetření dítěte a pracovnice PPP napíše na každé dítě „doporučuji“, „nedoporučuji“ zařadit dítě do logopedické třídy.

Bc. Marcela Němcová, ředitelka