Informace pro rodiče

Zápis na školní rok 2019 – 2020

Oznamujeme, že termín zápisu do mateřských škol je 7. 5. 2019 ve 14,30 v kině.

Podrobné informace o podmínkách zápisu a spádových oblastech MŠ Na Skalce, Na Rybníčku a Smetanova budou zveřejněny nejpozději měsíc před řádným termínem.

 

Malá technická univerzita – Stavitel města

Ve fotoalbu si můžete prohlédnout snímky z projektu Malá Technická univerzita – lekce Stavitel města a Malý architekt.

 

Malá technická univerzita

Mateřské školy v Humpolci (MŠ Smetanova, MŠ Na Rybníčku a MŠ Na Skalce) se zapojily do projektu MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA.

Organizačními garanty projektu na školkách jsou Mgr. Blanka Šarfová, Jana Kotlíková a Bc. Hana Michalíčková.

Součástí projektu jsou zábavné a zároveň poučné vzdělávací lekce pro děti, které:

 • rozvíjejí technické a logické schopnosti dětí
 • rozvíjejí představivost
 • pomáhají dětem objasnit a pochopit, jak vznikají a fungují stavby
 • učí děti orientovat se v plánku, nákresu a pracovat podle něj
 • propojují čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost

Děti si s lektory hrají na architekty, elektrikáře, instalatéry, kartografy, stavitele věží, mostů a města, projektanty, vodohospodáře a energetiky, zpracovatele odpadů, archeology, ropaře a plynárníky.

Lekce jsou určeny pro děti ve věku 4 – 7 let a trvají přibližně 60 minut. Na našich školkách se bude projekt realizovat od listopadu 2018 do února 2019, budou zapojeny především předškolní děti. Proškolené paní učitelky pak budou předávat získané dovednosti dalším dětem na školkách            i v budoucnu.

Školky díky zapojení do projektu získají velmi hodnotné velké sady lega, které jsou doplněny speciálními díly k jednotlivým tématům.

více o projektu na www.mtuni.cz

Poděkování patří zřizovateli Městu Humpolec, který celý projekt finančně podpořil.

 

Projekty ve školním roce 2018-2019

Rodiče budou průběžně informováni o jednotlivých plánovaných projektech, jejich časovém a organizačním rozvržení.

 • Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky
 • Helloween
 • Příběhy z lesa
 • Malá technická univerzita
 • Muži čtou dětem
 • Pyžamová párty
 • Pomáhat a chránit
 • PEZ – výtvarná a sportovní tematika

Akce ve školním roce 2018-2019 – průběžně aktualizováno

 • 20.9. Skákací hrad – jako odměna dětem za účast ve výtvarné soutěži
 • 24.9. Ukázka stanice Ikaros – „Dravci a sovy“, 40,- Kč
 • 4.10. fotografování dětí f. Photodienst – přiveďte děti do 8,00 hod.
 • 18. 10. Čarodějný učeň, pohádkový muzikál, kino, všechny tř. kromě Malých sluníček, 50,-Kč
 • 8.11. Kouzelná mašinka – zábavný pořad Rádia Vysočina, 50,-Kč
 • 22. 11. Čert a Káča, všechny tř. kromě Malých sluníček, 50,- Kč
 • 3. 12. Vystoupení tanečního oboru ZUŠ v kině, kromě Malých sluníček všechny tř., 30,-Kč
 • 5.12. Mikulášská nadílka v MŠ
 • 17. 12. Vánoční zpívání a výstava na ZŠ Hálkova, Medvídci, Včeličky, Motýlci
 • 14.1. 2019 Tři klasické pohádky – divadlo v MŠ, 45,- Kč
 • 13. 13. Myslivost – celodopolední program zaměřený na volně žijící zvířata, ochranu přírody a myslivost, hodnota programu 80,-Kč na jedno dítě hrazeno bude z Unie rodičů, kromě Malých sluníček všechny třídy

Začátek školního roku 2018 – 2019

Začátek nového školního roku je v pondělí 3. září.

Seznamy dětí s rozdělením do jednotlivých tříd najdete na informační tabuli před hlavním vchodem do patrového pavilonu. V šatně uložte dítěti osobní věci na příslušné místo se značkou a přiveďte dítě do třídy.

Dále prosíme:

 • podepište dětem veškeré osobní věci
 • nahlaste p. učitelce, zda bude dítě chodit domů po oběde, popř. odpoledne
 • dětem od Malých a Velkých sluníček dejte do MŠ podepsané pyžamo
 • na třídě předejte dvě balení (20balíčků) papírových kapesníčků
 • sledujte pravidelně informační nástěnky v šatně
 • přečtěte si Školní řád a podepište se na přiložený seznam (info. nástěnka)
 • podepište si souhlas k inkasu na naše č. ú: 11339261/100 nejpozději do 15.9., poté provedeme inkaso jistiny – vratné zálohy ve výši 1200,- Kč

Věříme, že se Vašim dětem u nás bude líbit a těšíme se na dobrou spolupráci se všemi.

 

Informace k postupu při zařazování dětí do logopedické třídy

Speciální logopedická třída je vedena školní logopedkou Mgr. Ladou Vlčkovou. O její zřízení, resp. otevření musí škola každoročně před zahájením nového školního roku žádat KÚ v Jihlavě.

Výběr dětí není nahodilý a u dítěte, které bude zařazeno do speciální třídy musí být splněna podmínka logopedického vyšetření pracovnicí Pedagogicko – psychologické poradny (v našem případě využíváme služby PPP v Pelhřimově), která vystaví písemné doporučení ke skupinové integraci dítěte.

V naší školce je tedy postup následující:

1. Lada Vlčková provede prvotní logopedickou diagnostiku a posoudí, zda má dítě opravdu natolik nesprávnou výslovnost, že je potřeba zahájit pravidelnou intenzivnější individuální práci s dítětem.

2. V případě, že tomu tak je, kontaktuje rodiče a nabízí jim zařazení do speciální třídy od 1. září následujícího školního roku.

3. Pokud rodič se zařazením do logopedické třídy souhlasí, vyplní formulář se souhlasem k vyšetření dítěte pracovnicí z PPP, která přijede v dohodnutém termínu na naši mateřskou školu.

4. Dále rodič vyplní dotazník, který je této pracovnici předám a týká se informací o dítěti a rodinné anamnézy.

5. Proběhne vyšetření dítěte a pracovnice PPP napíše na každé dítě „doporučuji“, „nedoporučuji“ zařadit dítě do logopedické třídy.

Bc. Marcela Němcová, ředitelka