Informace pro rodiče

Pozvánka – třídní schůzka

Srdečně zveme rodiče všech dětí na třídní schůzky, které se konají:

19. 9. v 15,00   Třída MEDVÍDCI

4.10. v 15,30 Třída VČELIČKY

11.10. v 15,00 Třída MOTÝLCI

16.10. v 15,00 Třída MALÁ SLUNÍČKA

17.10. v 15,00 Třída VELKÁ SLUNÍČKA

Program: organizace provozu tříd, plánované akce, informační systém školy, individuální informace o dětech, dotazy rodičů

Projekty ve školním roce 2018-2019

Rodiče budou průběžně informováni o jednotlivých plánovaných projektech, jejich časovém a organizačním rozvržení.

 • Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky
 • Helloween
 • Příběhy z lesa
 • Muži čtou dětem
 • Pyžamová párty
 • Pomáhat a chránit
 • PEZ – výtvarná a sportovní tematika

Akce ve školním roce 2018-2019 – průběžně aktualizováno

 • 20.9. Skákací hrad – jako odměna dětem za účast ve výtvarné soutěži
 • 24.9. Ukázka stanice Ikaros – „Dravci a sovy“, 40,- Kč
 • 4.10. fotografování dětí f. Photodienst – přiveďte děti do 8,00 hod.
 • 8.11. Kouzelná mašinka – zábavný pořad Rádia Vysočina, 50,-Kč
 • 14.1. 2019 Tři klasické pohádky – divadlo v MŠ, 45,- Kč

Začátek školního roku 2018 – 2019

Začátek nového školního roku je v pondělí 3. září.

Seznamy dětí s rozdělením do jednotlivých tříd najdete na informační tabuli před hlavním vchodem do patrového pavilonu. V šatně uložte dítěti osobní věci na příslušné místo se značkou a přiveďte dítě do třídy.

Dále prosíme:

 • podepište dětem veškeré osobní věci
 • nahlaste p. učitelce, zda bude dítě chodit domů po oběde, popř. odpoledne
 • dětem od Malých a Velkých sluníček dejte do MŠ podepsané pyžamo
 • na třídě předejte dvě balení (20balíčků) papírových kapesníčků
 • sledujte pravidelně informační nástěnky v šatně
 • přečtěte si Školní řád a podepište se na přiložený seznam (info. nástěnka)
 • podepište si souhlas k inkasu na naše č. ú: 11339261/100 nejpozději do 15.9., poté provedeme inkaso jistiny – vratné zálohy ve výši 1200,- Kč

Věříme, že se Vašim dětem u nás bude líbit a těšíme se na dobrou spolupráci se všemi.

 

Informace k postupu při zařazování dětí do logopedické třídy

Speciální logopedická třída je vedena školní logopedkou Mgr. Ladou Vlčkovou. O její zřízení, resp. otevření musí škola každoročně před zahájením nového školního roku žádat KÚ v Jihlavě.

Výběr dětí není nahodilý a u dítěte, které bude zařazeno do speciální třídy musí být splněna podmínka logopedického vyšetření pracovnicí Pedagogicko – psychologické poradny (v našem případě využíváme služby PPP v Pelhřimově), která vystaví písemné doporučení ke skupinové integraci dítěte.

V naší školce je tedy postup následující:

1. Lada Vlčková provede prvotní logopedickou diagnostiku a posoudí, zda má dítě opravdu natolik nesprávnou výslovnost, že je potřeba zahájit pravidelnou intenzivnější individuální práci s dítětem.

2. V případě, že tomu tak je, kontaktuje rodiče a nabízí jim zařazení do speciální třídy od 1. září následujícího školního roku.

3. Pokud rodič se zařazením do logopedické třídy souhlasí, vyplní formulář se souhlasem k vyšetření dítěte pracovnicí z PPP, která přijede v dohodnutém termínu na naši mateřskou školu.

4. Dále rodič vyplní dotazník, který je této pracovnici předám a týká se informací o dítěti a rodinné anamnézy.

5. Proběhne vyšetření dítěte a pracovnice PPP napíše na každé dítě „doporučuji“, „nedoporučuji“ zařadit dítě do logopedické třídy.

Bc. Marcela Němcová, ředitelka