Informace pro rodiče

Zápis na školní rok 2020 – 2021

Zápis na nový školní rok se bude konat v úterý 5. května v kině. Podrobné informace k organizaci zápisu, ke kriteriím přijímání a spádovým oblastem mateřských škol budou zveřejněny nejpozději 20. 3. 2020

Prosincový provoz MŠ

Oznamujeme rodičům, že mateřská škola má provoz do 23. 12. včetně. Mezi svátky bude uzavřeno a znovu otevíráme ve čtvrtek 2. 1. 2020.

 

Přejeme všem dětem, rodičům a přátelům školky radostné Vánoce, pohodu a klid o svátcích a všechno nejlepší v nadcházejícím roce.

PF 2020

Související obrázek

Akce ve školním roce 2019 -2020 (průběžně aktualizováno)

 • 13. 9. O dobrém slovíčku – divadlo
 • 25.9. Sportovní program na fotbalovém hřišti – Medvídci, Motýlci, Včeličky
 • 1. 10. fotografování všech dětí s dekorativním pozadím
 • 8. 10. ukázka se zvířaty ze záchranné stanice Ikaros 40,-Kč, všechny děti
 • 8.10. pro zájemce vyšetření zraku dětí firmou Prima Vizus (informace obdržíte na schůzkách a na info. nástěnkách)
 • 17.10. Lotrando a Zubejda, 50,-Kč, kino, kromě Malých Sluníček
 • 14.11. Nekrásnější příběh světa, 50,-Kč, divadlo v MŠ, kromě Malých sluníček
 • 22.11.Pirátská plavba, zábavný program v MŠ, 50,-Kč, všichni
 • 26.11. Kouzla skřítků, nové divadlo Za komínem, vstupné uhradíme z Unie rodičů, kromě Sluníček
 • 2.12. Jak se čert Lucíšek….45,-Kč, všichni
 • na vánoční besídky obdrží rodiče osobní pozvánky s termínem
 • 7.1. Maňáskové divadlo v MŠ, 45,-Kč, všichni
 • 10.2. představení s bubny, 40,- kromě Sluníček
 • 3. 3. informační schůzka pro rodiče předškoláků – školní zralost
 • 18. 3. návštěva našich předškoláků na ZŠ Hradská
 • 19. 3. návštěva našich předškoláků na ZŠ Hálkova
 • 25.3. Princezna na hrášku, 45,-Kč, v MŠ, všichni

Zahájení školního roku 2019 – 2020

Začátek školního roku je v pondělí 2. září.

Seznamy dětí s rozdělením do jednotlivých tříd najdete od středy 28. 8. na informační tabuli před hlavním vchodem do patrového pavilonu. V šatně uložte dítěti osobní věci na příslušné místo se značkou a předejte dítě do třídy paní učitelce. Přicházet můžete postupně. Provoz školky je od 6,00 hod.

Dále prosíme:

 • podepište dětem veškeré osobní věci
 • nahlaste paní učitelce, zda dítě bude chodit domů po obědě a v případě, že ve školce odpočívá, přicházejte nejdříve ve 14,10
 • dětem z Velkých a Malých sluníček dejte do MŠ pyžamko
 • prosíme o dvě balení (po 10ks) papírových kapesníčků, které předejte na třídě během prvního týdne
 • přečtěte si Školní řád a ostatní informace na nástěnce v šatně
 • pokud jste tak ještě neučinili, podepiste ve vaší bance souhlas k inkasu na č.ú.: 11339261 (týká se nově zapsaných dětí)

Věříme, že se Vašim dětem u nás bude líbit a těšíme se na dobrou spolupráci se všemi

 

Partnerství s 8smičkou

I naše mateřská škola se ráda zapojuje do dění ve městě. Byli jsme osloveni nově otevřenou galerií 8smičkou, abychom se zapojili do připravovaných aktivit. Tuto nabídku jsme velmi rádi přijali a tak se od loňského roku podařilo realizovat již několik aktivit. Děti v MŠ vytvářely díla, kterými si připomínaly loňské sté výročí založení republiky a svoje snažení byly 8smičkou odměněny spoustou krásných knížek. Paní učitelky se zúčastnily prezentace, v rámci níž se mohly seznámit s galerií, kavárnou a knihkupectvím s knihami o umění a architektuře a možnostmi, jak tyto prostory využívat s dětmi. V lednu 2019 naše děti ze tříd Motýlků a Včeliček stříhaly, lepily a tvořily vlastní návrhy budovy přímo v prostorách 8smičky.

Podívejte se do fotoalba.

Malá technická univerzita

Mateřské školy v Humpolci (MŠ Smetanova, MŠ Na Rybníčku a MŠ Na Skalce) se zapojily do projektu MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA.

Organizačními garanty projektu na školkách jsou Mgr. Blanka Šarfová, Jana Kotlíková a Bc. Hana Michalíčková.

Součástí projektu jsou zábavné a zároveň poučné vzdělávací lekce pro děti, které:

 • rozvíjejí technické a logické schopnosti dětí
 • rozvíjejí představivost
 • pomáhají dětem objasnit a pochopit, jak vznikají a fungují stavby
 • učí děti orientovat se v plánku, nákresu a pracovat podle něj
 • propojují čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost

Děti si s lektory hrají na architekty, elektrikáře, instalatéry, kartografy, stavitele věží, mostů a města, projektanty, vodohospodáře a energetiky, zpracovatele odpadů, archeology, ropaře a plynárníky.

Lekce jsou určeny pro děti ve věku 4 – 7 let a trvají přibližně 60 minut. Na našich školkách se bude projekt realizovat od listopadu 2018 do února 2019, budou zapojeny především předškolní děti. Proškolené paní učitelky pak budou předávat získané dovednosti dalším dětem na školkách            i v budoucnu.

Školky díky zapojení do projektu získají velmi hodnotné velké sady lega, které jsou doplněny speciálními díly k jednotlivým tématům.

více o projektu na www.mtuni.cz

Poděkování patří zřizovateli Městu Humpolec, který celý projekt finančně podpořil.

 

Informace k postupu při zařazování dětí do logopedické třídy

Speciální logopedická třída je vedena školní logopedkou Mgr. Ladou Vlčkovou. O její zřízení, resp. otevření musí škola každoročně před zahájením nového školního roku žádat KÚ v Jihlavě.

Výběr dětí není nahodilý a u dítěte, které bude zařazeno do speciální třídy musí být splněna podmínka logopedického vyšetření pracovnicí Pedagogicko – psychologické poradny (v našem případě využíváme služby PPP v Pelhřimově), která vystaví písemné doporučení ke skupinové integraci dítěte.

V naší školce je tedy postup následující:

1. Lada Vlčková provede prvotní logopedickou diagnostiku a posoudí, zda má dítě opravdu natolik nesprávnou výslovnost, že je potřeba zahájit pravidelnou intenzivnější individuální práci s dítětem.

2. V případě, že tomu tak je, kontaktuje rodiče a nabízí jim zařazení do speciální třídy od 1. září následujícího školního roku.

3. Pokud rodič se zařazením do logopedické třídy souhlasí, vyplní formulář se souhlasem k vyšetření dítěte pracovnicí z PPP, která přijede v dohodnutém termínu na naši mateřskou školu.

4. Dále rodič vyplní dotazník, který je této pracovnici předám a týká se informací o dítěti a rodinné anamnézy.

5. Proběhne vyšetření dítěte a pracovnice PPP napíše na každé dítě „doporučuji“, „nedoporučuji“ zařadit dítě do logopedické třídy.

Bc. Marcela Němcová, ředitelka