Informace pro rodiče

Prázdninový provoz MŠ

2.7. – 20. 7.           MŠ Na Skalce

23. 7. – 10. 8.        MŠ Na Rybníčku

13.8. – 24. 8.         MŠ Smetanova

Od 27. 8. bude provoz na všech školách. Zahájení nového školního roku je 3. 9. 2018

Prosíme, odneste na prázdniny veškeré osobní věci dětí domů, na školce bude probíhat generální úklid.

Přejeme všem dětem a rodičům pohodové prázdniny.

Informační schůzka – POZVÁNKA

Rodiče nově zapsaných dětí jsou srdečně zváni na informační schůzku,

která se koná ve čtvrtek 28. 6. 2018 v 15,00 hod. ve třídě Medvídků v I. patře.

Vezměte s sebou psací potřeby, č. účtu, telefonické kontakty, budeme vyplňovat potřebné dokumenty.

Informace se týká MŠ Smetanova

Výsledky zápisu

V záložce vývěska jsou zveřejněny výsledky zápisu na školní rok 2018 – 2019

Zábavný program s HIT Rádiem Vysočina

Děkujeme podporovatelům zábavného programu pro naše děti:

 • Chirmed, v.o.s., Masarykova 885, Humpolec
 • MUDr. Kratochvílová Věra Dis.
 • Viktor Šidlák

Zápis na školní rok 2018 – 2019

informace v záložce VÝVĚSKA

Muži četli dětem

Mockrát děkujeme všem odvážným mužům, kteří (nejen) četli našim dětem.

Nahlédněte do fotogalerie.

 

Školkový les

Za všechny děti děkujeme panu Březíkovi, který do našeho školkového lesa přivezl špalky. Děti jsou z nich nadšené!

 

 

Projekty 2017 – 2018

V letošním školním roce se naše MŠ zapojí do:

 • Celostátní projekt – „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“
 • Muži čtou dětem
 • Halloween – v období od 23. 10. do 3. 11. 2017
 • Sběr pomerančové kůry

Podrobné informace k projektům postupně dostanete prostřednictvím informačních nástěnek v MŠ a na schůzkách rodičů.

 

Akce ve školním roce 2017 – 2018 (průběžně aktualizováno)

 • 18.9. Ukázka s živými zvířátky, 40,- Kč
 • 25. 9. fotografování dětí s dekoračním pozadím, přiveďte děti do MŠ nejpozději v 8,00 hod.
 • 18.10. Ať žijí strašidla, představení v kině, Velká slu.,Medvídci, Motýlci,Včeličky, 50,-Kč
 • Termíny podzimních rodičovských schůzek: 9.10. v 15,00 Motýlci, 16.10. v 15,00 Medvídci, 17.10. v 15,00 Malá sluníčka,  18.10. v 15,00 Velká sluníčka, 19.10. v 15,30 Včeličky. Rodiče obdrží osobní pozvánky.
 • 9.11. Rádio Vysočina, Kouzelný výlet, představení v MŠ, 45,- Kč
 • 23.11. Jak Vendelín s čerty vařil, představení v kině, Medvídci, Motýlci, Včeličky, 50,-Kč
 • 5. 12. Mikulášská nadílka v MŠ 11.12. Divadlo Úsměv v MŠ, pohádka Cukrářka Barborka, všechny děti, 40,- Kč
 • 12. 12. 15,00 Vánoční besídka – Malá sluníčka
 • 12. 12. v 16,30 Vánoční besídka – Velká sluníčka
 • 13. 12. v 15,00 Vánoční besídka – Medvídci
 • 14. 12. v 15,00 Vánoční besídka – Motýlci
 • 14. 12. v 17,00 Vánoční besídka – Včeličky
 • 10. 1. 2018, 14,30 Schůzka pro rodiče předškoláků – školní zralost (rodiče obdrží osobní pozvánky)
 • 17. 1. O princezně, Luciášovi a makových buchtách, kino, 50, Vel. sluníčka, Medvídci, Včeličky, Motýlci
 • 25. 1. Divadlo Štenberk, Tři klasické pohádky, všechny děti, 40,- Kč
 • 7. 2. O třech přadlenách, kino,  Vel.sluníčka, Medvídci, Motýlci, Včeličky, 50,-Kč, 
 • 14.3. Hra na bubny, Medvídci, Motýlci, Včeličky, 40,- Kč
 • 6.4. Klaun TúTú, představení s dopravní tematikou v MŠ, Medvídci, Motýlci, Včeličky, 40,- Kč
 • 11.4. Sportovní hala – všechny třídy kromě Malých sluníček – pokyny na nástěnce v šatně
 • 12.4. Divadlo Dokola v MŠ, všechny děti, 40,- Kč
 • 25.4. Malá sluníčka, Velká sluníčka – jarní besídky. Rodiče obdrží osobní pozvánky.
 • 26.4. Fotografování tříd – společná fotografie třídy na školní rok
 • 11. 5. Dětský den s Rádiem Vysočina, všechny děti
 • 17.5. Divadlo U dvou sluncí, Příběhy kočky Micky, všechny děti, 40,- Kč
 • 12.6. Slavnostní rozloučení s předškoláky v kině. Rodiče obdrží osobní pozvánky.

Informace k postupu při zařazování dětí do logopedické třídy

Speciální logopedická třída je vedena školní logopedkou Mgr. Ladou Vlčkovou. O její zřízení, resp. otevření musí škola každoročně před zahájením nového školního roku žádat KÚ v Jihlavě.

Výběr dětí není nahodilý a u dítěte, které bude zařazeno do speciální třídy musí být splněna podmínka logopedického vyšetření pracovnicí Pedagogicko – psychologické poradny (v našem případě využíváme služby PPP v Pelhřimově), která vystaví písemné doporučení ke skupinové integraci dítěte.

V naší školce je tedy postup následující:

1. Lada Vlčková provede prvotní logopedickou diagnostiku a posoudí, zda má dítě opravdu natolik nesprávnou výslovnost, že je potřeba zahájit pravidelnou intenzivnější individuální práci s dítětem.

2. V případě, že tomu tak je, kontaktuje rodiče a nabízí jim zařazení do speciální třídy od 1. září následujícího školního roku.

3. Pokud rodič se zařazením do logopedické třídy souhlasí, vyplní formulář se souhlasem k vyšetření dítěte pracovnicí z PPP, která přijede v dohodnutém termínu na naši mateřskou školu.

4. Dále rodič vyplní dotazník, který je této pracovnici předám a týká se informací o dítěti a rodinné anamnézy.

5. Proběhne vyšetření dítěte a pracovnice PPP napíše na každé dítě „doporučuji“, „nedoporučuji“ zařadit dítě do logopedické třídy.

Bc. Marcela Němcová, ředitelka