Informace pro rodiče

Děti – režim návratu ze zahraničí

Návrat ze zahraničí – pravidla pro děti

Děti do 6 let nepodléhají povinnosti testování při návratu ze zahraničí, ale pro mateřské školy se uplatňují zvláštní pravidla:

 • V případě dětí do 6 let věku v mateřské škole nebo podobné instituci, s výjimkou dětí přeshraničních pracovníků a studentů, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu a pro cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo styku s ním anebo za účelem návštěvy manžela nebo registrovaného partnera, který je v sousedním státě zaměstnán nebo tam studuje, nesmí mateřská škola nebo podobná instituce umožnit osobní přítomnost dětí, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy.
  • Čili pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR.
   • I kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace.
 • Co se týká dětí, které dovršily 6 let věku, tak se na ně vztahují pravidla stejná jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí.

Informační schůzka – Smetanova

Rodiče nově zapsaných dětí zveme na informační schůzku k nástupu dítěte do MŠ.

Termín: 12. 7. 2021 v 15,00 v I. patře MŠ Smetanova

Program:

 • seznámení s organizací provozu, školním řádem
 • podrobné informace k nástupu dítěte do MŠ, adaptační režim, režim dne v MŠ
 • Školní vzdělávací program
 • Stravování, úplata stravné + školné
 • Vyplňování potřebných dokumentů
 • dotazy rodičů

Vezměte s sebou psací potřeby.

 

Den otevřených dveří

Rodiče, přijďte se podívat s nově zapsaným dítětem do naší mateřské školy. Z důvodu přetrvávajících zvýšených hygienických opatření prosíme, aby dítě bylo doprovázeno pouze jedním z rodičů.

KDY: středa 7. 7. , postupně od 13,00 do 16,30 hod.

KDE: MŠ Smetanova, první patro, třída Medvídků

Hračka Stock vektory, Royalty Free Hračka Ilustrace | Depositphotos®

Tablo předškoláků

Tablo našich předškoláků si můžete prohlédnout ve výloze STAMPI ulice Husova.

Výsledky zápisu

V záložce Vývěska najdete výsledky zápisu dětí na školní rok 2021-2022 a pozvánku na Den otevřených dveří.

Konkursní řízení

Oznamujeme, že Rada města vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Mateřské školy Humpolec, Smetanova 1526.

Podrobné informace v záložce vývěska.

Co plánujeme do konce června

Rodiče a děti, do konce školního roku se společně můžeme těšit na:

 27. 5.   fotografování tříd

1. 6.      oslava Dne dětí – zábavné dopoledne plné sportovních aktivit a malých odměn 

10. 6.     Slavnostní rozloučení s předškoláky (rodiče obdrží osobní pozvánky)

14. 6.     Školní výlet do záchranné stanice zvířat v Pavlově (seznamte se s podrobnými informacemi na nástěnkách v šatně)

Dle počasí polodenní pěší tůra.

Lezecká stěna, zahradní domečky

Rodiče, snažíme se ještě více vylepšovat prostředí naší krásné zahrady a obohacovat jej o nové prvky. Malé děti se mohou radovat ze dvou nových domečků, starším dětem jsme pořídili lezeckou stěnu. Ta je určena pro děti od 5 let a je v jižní části zahrady vedle pískoviště. Podívat se na ni můžete také v naší fotogalerii.

Obnovení plného provozu MŠ

Rodiče, s radostí vám oznamujeme, že od 10. 5. bude obnoven provoz mateřské školy pro všechny zapsané děti v běžném režimu. Děti se již nebudou testovat.

Nadále vás žádáme, abyste dodržovali opatření – omezení maximálního počtu tří dospělých osob v šatnách dětí. Do budovy vstupuje rodič s respirátorem. Pokud má vaše dítě příznaky respiračního onemocnění, nevoďte jej do kolektivu.

                   Hrajeme si a učíme se: BŘEZEN        TĚŠÍME  SE  NA  VÁS

 

 

Fotografování na tablo

Prosíme rodiče všech předškoláků, kteří budou odcházet do ZŠ, aby přivedli děti dne 11. 5. do mateřské školy. Proběhne fotografování na tablo. Děkujeme.