Informace pro rodiče

Informace – předškoláci

Rodiče předškolních dětí, kteří se rozhodnou prozatím nevodit dítě do MŠ, si mohou vyzvednout každou středu v čase od 12,00 – 15,30 tištěné náměty pro domácí práci u p. učitelky ve svojí třídě. Jedná se o grafomotorická cvičení, pracovní listy a náměty na výtvarné práce. V záložce Aktuality pro děti budeme vždy v pondělí vkládat týdenní plán práce pro předškolní děti, který zároveň visí na informačních nástěnkách v šatnách.

Vypracované úkoly přinesou děti do MŠ první den nástupu.

Prosíme rodiče, pravidelně (nejlépe denně) dětem čtěte a ověřte, zda porozuměly textu. Dopřejte dětem  dostatek pohybu a pobytu na čerstvém vzduchu.

Těšíme se návrat vašeho dítěte do školky.

Instruktážní video k testování dětí v MŠ

Naše paní učitelka Simona s dcerou Natálkou pro vás připravily tři instruktážní videa s návodem, jak testovat dítě po příchodu do mateřské školy. Najdete je v záložce aktuality pro děti.

 

Testování dětí

 • testování dětí bude probíhat v budově mateřské školy vždy v pondělí a ve čtvrtek, popř. první den nástupu dítěte do MŠ
 • test obdržíte u p. učitelky ve třídě
 • výtěr z nosu dítěte provede rodič a rovněž tak vyhodnocení testu (je tedy potřeba počítat s časovou rezervou min. 15 min) – viz. instruktážní video v záložce aktuality pro děti
 • testování dětí je povinné, nemusí se testovat pouze dítě, které má méně než 90 dní po prodělání onemocnění covid-19 (to je třeba doložit potvrzením lékaře, popř. vytištěným skenem sms, ve které vám přišlo oznámení o pozitivitě)
 • prosíme rodiče, aby dětem do šatny dali v mikrotenovém sáčku jednu čistou dětskou roušku pro případ náhlých respiračních obtíží dítěte

Informace k obnovení provozu MŠ

Ode dne 12. 4. 2021 bude obnoven provoz na všech našich pracovištích v běžné provozní době od 6,00 – 16,30 hod.

Provoz je umožněn dětem, které:

I. plní povinné předškolní vzdělávání v tomto školním roce

II. jsou zařazeny do speciální logopedické třídy při MŠ Na Rybníčku v tomto školním roce, a to bez ohledu na věk

III. mladší děti, které jsou trvale zapsány na příslušnou mateřskou školu a jejichž zákonní zástupci jsou:

 1. zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 2. pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 3. pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 4. zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 5. příslušníci ozbrojených sil,
 6. zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 7. zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 8. zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 9. zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 10. zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Zápis do mateřské školy

Informace k zápisu dětí do mateřské školy si můžete přečíst v záložce  Vývěska

Povinné předškolní vzdělávání distančním způsobem

Rodiče,

naše mateřská škola zajišťuje povinné předškolní vzdělávání (pro děti, které půjdou v září 2021 do ZŠ) těmito způsoby:

 1. v záložce „aktuality pro děti“ jsou každý týden náměty pro práci s dětmi. Jedná se o návody na rozvíjení dovedností, řečových schopností, logického myšlení, matematických představ, prostorové orientace, grafomotoriky, výtvarné a pracovní činnosti.
 2. Připravujeme pro vás balíčky pro předškoláky, kde budete mít tištěnou zásobu pracovních listů a dalších námětů, výtvarný materiál, materiál na pokusy apod. Předání těchto materiálů plánujeme spojit s individuální schůzkou rodiče s paní učitelkou, kde budete mít možnost pohovořit si o školní zralosti vašeho dítěte. Sledujte náš web, kde zveřejníme podrobné informace o termínech.
 3. Multimediální učebnici s řadou zajímavých cvičení pro předškoláky můžete využívat prostřednictvím odkazů, které jsme zveřejnili v předchozím příspěvku.

Prosíme, nezapomínejte, že děti potřebují dostatek pohybových aktivit. Přejeme všem pevné zdraví a optimizmus.

Multimediální „Učebnice pro předškoláky“

Rodiče, vzhledem k aktuálnímu uzavření mateřských škol a povinné distanční výuce předškoláků  Vám nabízíme možnost bezplatného přístupu k MIUč+ Zápis je tu do 30. 4. 2021 spustíte ji snadno zde.

S předškoláky můžete jednoduše sdílet odkaz na konkrétní stránky nebo cvičení pomocí funkce sdílení odkazů – videonávod najdete zde.

Velkou výhodou je, že i rodiče mohou z MIUč+ až do 30. 4. 2021 zdarma tisknout dvoustrany i jednotlivá cvičení – videonávod najdete zde.

Tato část distančního vzdělávání je dobrovolná.

Ošetřovné v době uzavření MŠ

Mateřská škola nevystavuje potvrzení pro účely OČR. K podání žádosti o ošetřovné je vysvětlení na stránkách CSSZ

https://www.cssz.cz/web/cz/-/podminky-pro-cerpani-krizoveho-osetrovneho-od-1-brezna-2021-se-nemeni

a  je zde i odkaz na formulář k vyplnění

https://eportal.cssz.cz/fas/formservice/filler.open?DocID=820773589

Rodič nejdříve po skončení března 2021 vyplní na ePortálu ČSSZ tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část. Vyplněný tiskopis předá svému zaměstnavateli, který jej doplní o další údaje.

Poskytování péče určenou školou

Jednotlivá pracoviště mateřské školy budou zajišťovat nezbytnou péči pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných složek státu (viz. příloha v záložce VÝVĚSKA – poskytování péče) v tomto režimu:

1.3. – 5.3.  pracoviště MŠ Smetanova 1526, Humpolec

8.3. – 12.3.  pracoviště MŠ Na Rybníčku 1316, Humpolec

15.3. – 19.3. pracoviště MŠ Na Skalce 623, Humpolec

22. 3. – 26. 3. pracoviště MŠ Smetanova 1526, Humpolec

29. 3. – 1. 4. pracoviště MŠ Na Rybníčku 1316, Humpolec

6. 4. –  9. 4. pracoviště MŠ Na Skalce 623, Humpolec

Přihlášku si můžete stáhnout v záložce VÝVĚSKA, popř. vám bude předána paní učitelkou na třídě. Přihláška má platnost pro všechny naše pracoviště, stačí ji předat při prvním nástupu dítěte. Prosíme, informujte jednotlivá pracoviště e-mailem, popř. telefonicky den předem, pokud budete tuto službu využívat.

Pro všechny ostatní děti je mateřská škola uzavřena.

Rodiče předškoláků budou mít v záložce aktuality pro děti připraveny náměty na domácí přípravu dětí na školu.

Přejeme všem pevné zdraví.

Poděkování

Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526, děkuje dárci Valeo Compressor Europe s.r.o. za poskytnutí věcného daru  – respirátorů a roušek pro zaměstnance a covid dezinfekce pro potřebu všech našich pracovišť – MŠ Na Skalce, MŠ Na Rybníčku a MŠ Smetanova.

Bc. Marcela Němcová, ředitelka mateřské školy