Informace pro rodiče

Rodičům předškoláků

Prosíme rodiče, aby od 2. 11. 2020 věnovali pozornost našim webovým stránkám, kde budeme v záložce Aktuality pro děti zveřejňovat týdenní plány na domácí práci s předškoláky. Jedná se především o náměty na rozvoj předčtenářských                       a předmatematických dovedností, rozvoj logického myšlení, plošné a prostorové orientace, poznatků o přírodě a společnosti. Najdete zde úkoly na procvičování výslovnosti a grafomotorická cvičení i náměty na kresbu a tvoření.

Připravujeme rovněž fyzické předání některých tištěných materiálů pro předškoláky. O termínu a způsobu předání vás budeme informovat prostřednictvím webu.

Víme, že vaše situace není lehká a na kvalitní přípravě vašeho dítěte na školu nám záleží. Věříme, že s vaší podporou tento úkol zvládneme.

Pro předškoláky, kteří v době nouzových opatření státu do mateřské školy docházejí, zajišťujeme přípravu na školu v každodenním režimu.

Bc. Marcela Němcová, ředitelka školy

Poděkování

Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526, děkuje dárci Valeo Compressor Europe s.r.o. za poskytnutí věcného daru  – respirátorů a roušek pro zaměstnance a covid dezinfekce pro potřebu všech našich pracovišť – MŠ Na Skalce, MŠ Na Rybníčku a MŠ Smetanova.

Bc. Marcela Němcová, ředitelka mateřské školy

Upozornění

Upozorňujeme rodiče dětí MŠ Na Skalce, že za měsíc říjen jim bude pokráceno školné poměrnou částí z důvodu přerušení provozu v době od 12. 10. do 19. 10.

Důležitá informace !

Prosíme rodiče dětí z MŠ Na Rybníčku, MŠ Smetanova a MŠ Na Skalce, aby po dobu nouzového stavu nevodili dítě do školky v případě, že je rodič na mateřské dovolené, popř. že pobírají OČR na druhé dítě v rodině a to za předpokladu, že to nezpůsobí rodině žádné komplikace. Toto je pouze preventivní opatření, nejedná se o žádné nařízení.

Děkujeme za pochopení.

Bc. Marcela Němcová, ředitelka mateřské školy

Upozornění pro rodiče

Milí rodiče,
vzhledem k malému prostoru v našich šatnách vás prosíme, abyste zde dodržovali maximální počet dospělých osob tři.
Děkujeme za pochopení.

UPOZORNĚNÍ

Rodiče,

od 10. 9. 2020 vstupujte do budovy mateřské školy s rouškou.

Děti ani paní učitelky roušku mít nemusí.

Děkujeme za pochopení.

Plánované projekty ve školním roce 2020 – 21

Rodiče, v záložce Školní vzdělávací program najdete plán projektů, které budeme v průběhu školního roku realizovat.  Aktivity k projektům se mohou v jednotlivých třídách mírně lišit – s ohledem na věk dětí. Sledujte průběžně informační nástěnky v šatnách.

Předškolní děti obdrží v druhé polovině září nabídku kroužků, které zařazujeme v období od října do května.

AKCE ve školním roce 2020/2021

 • 22. 9. 2020 – fotografování dětí na vánoční sadu fotografií (všechny třídy)
 • 25. 9. 2020 – přehlídka dravců ze záchranné stanice IKAROS – akce bude probíhat venku (všechny třídy) – ZRUŠENO
 • 29. 9. 2020 – Sportovní dopoledne A.F.C. – akce na fotbalovém hřišti pro děti z předškolních tříd (Prosíme rodiče, aby dali dětem vhodnou sportovní obuv.) – ZRUŠENO
 • 30. 9. 2020 – budeme mít v MŠ interaktivní program s ilustrátorem Adolfem Dudkem na téma „Cestovatelské kreslení“ (program je pro předškoláky ze tříd Motýlků a Medvídků a je financován Místním akčním plánem II. pro Humpolec)
 • 7. 10. 2020 – půjdou děti od Motýlků zamávat seniorům k dennímu centru ASTRA a proběhne předání přáníček ke Dni seniorů

Informace k zahájení školního roku

 • 1. 9. 2020 bude zahájen nový školní rok.
 • Prosíme přiveďte děti do 8:00.
 • Na vývěsce před hlavním vchodem budou viset seznamy s rozdělením dětí na jednotlivé třídy.
 • Nově zapsané děti mají možnost využít adaptační režim (do 9:45 hod.). Pokud máte o adaptační režim zájem nahlaste to paní učitelce na třídě.
 • Prosíme rodiče, podepište veškeré osobní věci dětí.
 • Na začátku školního roku předejte paní učitelce na třídě dvě balení papírových kapesníků.
 • Na nástěnkách v šatně sledujte aktuální informace k hygienickým opatřením.
 • Přejeme vašim dětem, aby se jim u nás líbilo 🙂 

Děti malují seniorům

Naše mateřská škola se zapojila do iniciativy projektu „Děti malují seniorům k svátku“. Děti malují přáníčka pro babičky a dědečky k Mezinárodnímu dni seniorů, který bude 1. října.