Dotazníkové šetření

Rodiče, na informačních nástěnkách v šatnách najdete výsledky dotazníkového šetření, kterého jste se zúčastnili v listopadu 2018.

Vaše názory, pochvaly i připomínky posouvají naši práci dál. Děkujeme za ně.