Partnerství s 8smičkou

I naše mateřská škola se ráda zapojuje do dění ve městě. Byli jsme osloveni nově otevřenou galerií 8smičkou, abychom se zapojili do připravovaných aktivit. Tuto nabídku jsme velmi rádi přijali a tak se od loňského roku podařilo realizovat již několik aktivit. Děti v MŠ vytvářely díla, kterými si připomínaly loňské sté výročí založení republiky a svoje snažení byly 8smičkou odměněny spoustou krásných knížek. Paní učitelky se zúčastnily prezentace, v rámci níž se mohly seznámit s galerií, kavárnou a knihkupectvím s knihami o umění a architektuře a možnostmi, jak tyto prostory využívat s dětmi. V lednu 2019 naše děti ze tříd Motýlků a Včeliček stříhaly, lepily a tvořily vlastní návrhy budovy přímo v prostorách 8smičky.

Podívejte se do fotoalba.