Poděkování

Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526, děkuje dárci Valeo Compressor Europe s.r.o. za poskytnutí věcného daru  – respirátorů a roušek pro zaměstnance a covid dezinfekce pro potřebu všech našich pracovišť – MŠ Na Skalce, MŠ Na Rybníčku a MŠ Smetanova.

Bc. Marcela Němcová, ředitelka mateřské školy