Povinné předškolní vzdělávání distančním způsobem

Rodiče,

naše mateřská škola zajišťuje povinné předškolní vzdělávání (pro děti, které půjdou v září 2021 do ZŠ) těmito způsoby:

  1. v záložce „aktuality pro děti“ jsou každý týden náměty pro práci s dětmi. Jedná se o návody na rozvíjení dovedností, řečových schopností, logického myšlení, matematických představ, prostorové orientace, grafomotoriky, výtvarné a pracovní činnosti.
  2. Připravujeme pro vás balíčky pro předškoláky, kde budete mít tištěnou zásobu pracovních listů a dalších námětů, výtvarný materiál, materiál na pokusy apod. Předání těchto materiálů plánujeme spojit s individuální schůzkou rodiče s paní učitelkou, kde budete mít možnost pohovořit si o školní zralosti vašeho dítěte. Sledujte náš web, kde zveřejníme podrobné informace o termínech.
  3. Multimediální učebnici s řadou zajímavých cvičení pro předškoláky můžete využívat prostřednictvím odkazů, které jsme zveřejnili v předchozím příspěvku.

Prosíme, nezapomínejte, že děti potřebují dostatek pohybových aktivit. Přejeme všem pevné zdraví a optimizmus.