Projekty ve školním roce 2018-2019

Rodiče budou průběžně informováni o jednotlivých plánovaných projektech, jejich časovém a organizačním rozvržení.

  • Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky
  • Helloween
  • Příběhy z lesa
  • Malá technická univerzita
  • spolupráce s galerií 8smička
  • Muži čtou dětem
  • Pyžamová párty
  • Pomáhat a chránit
  • PEZ – výtvarná a sportovní tematika