Testování dětí

  • testování dětí bude probíhat v budově mateřské školy vždy v pondělí a ve čtvrtek, popř. první den nástupu dítěte do MŠ
  • test obdržíte u p. učitelky ve třídě
  • výtěr z nosu dítěte provede rodič a rovněž tak vyhodnocení testu (je tedy potřeba počítat s časovou rezervou min. 15 min) – viz. instruktážní video v záložce aktuality pro děti
  • testování dětí je povinné, nemusí se testovat pouze dítě, které má méně než 90 dní po prodělání onemocnění covid-19 (to je třeba doložit potvrzením lékaře, popř. vytištěným skenem sms, ve které vám přišlo oznámení o pozitivitě)
  • prosíme rodiče, aby dětem do šatny dali v mikrotenovém sáčku jednu čistou dětskou roušku pro případ náhlých respiračních obtíží dítěte