Třídy

1. Malá sluníčka, 17 dětí
paní učitelky: Jana Kotlíková, Bc. Lucie Hložková

 

2. Velká sluníčka, 17 dětí
paní učitelka: Bc. Lenka Radinová
Odpolední provoz Malých a Velkých sluníček je spojen do jedné třídy.

 

3. Medvídci, 28 dětí
paní učitelky: Bc. Veronika Turková, Erika Čeplová

 

4. Motýlci, 28 dětí
paní učitelky: Jiřina Talichová, Mgr. Nikola Němcová, asistentka Simona Janko