Třídy

1. Malá sluníčka, 18 dětí

paní učitelky: Jiřina Talichová, Mgr. Nikola Němcová

2. Velká sluníčka, 18 dětí

paní učitelka: Bc. Lenka Radinová

Odpolední provoz Malých a Velkých sluníček je spojen do jedné třídy.

3. Medvídci, 27 dětí

paní učitelky: Bc. Veronika Turková, Hana Zabloudilová, asistentka Simona Janko

4. Motýlci, 20 dětí

paní učitelky: Jana Kotlíková, Erika Čeplová

5. Včeličky, 14 dětí

paní učitelka: Mgr. Lada Vlčková

Odpolední provoz Motýlků a Včeliček je spojen do jedné třídy.