Začátek školního roku 2018 – 2019

Začátek nového školního roku je v pondělí 3. září.

Seznamy dětí s rozdělením do jednotlivých tříd najdete na informační tabuli před hlavním vchodem do patrového pavilonu. V šatně uložte dítěti osobní věci na příslušné místo se značkou a přiveďte dítě do třídy.

Dále prosíme:

  • podepište dětem veškeré osobní věci
  • nahlaste p. učitelce, zda bude dítě chodit domů po oběde, popř. odpoledne
  • dětem od Malých a Velkých sluníček dejte do MŠ podepsané pyžamo
  • na třídě předejte dvě balení (20balíčků) papírových kapesníčků
  • sledujte pravidelně informační nástěnky v šatně
  • přečtěte si Školní řád a podepište se na přiložený seznam (info. nástěnka)
  • podepište si souhlas k inkasu na naše č. ú: 11339261/100 nejpozději do 15.9., poté provedeme inkaso jistiny – vratné zálohy ve výši 1200,- Kč

Věříme, že se Vašim dětem u nás bude líbit a těšíme se na dobrou spolupráci se všemi.