O nás

Mateřská škola Humpolec,Smetanova 1526

ŘEDITELSTVÍ

Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526 byla zřízena usnesením Zastupitelstva města Humpolec č. 560 jako příspěvková organizace k 1.1.2003.

Zřizovatel: Město Humpolec.

Součásti organizace:
Mateřská škola Na Skalce 623 s kapacitou 112 dětí + školní jídelna

Mateřská škola Na Rybníčku 1316 s kapacitou 176 dětí + školní jídelna

Mateřská škola Smetanova 1526 s kapacitou 97 dětí + školní jídelna

při MŠ Smetanova je zřízena speciální logopedická třída pro děti s vadami řeči

Další informace se týkají pouze Mateřské školy Smetanova