Author Archives: Hana Koudelová

Pozvánka pro rodiče na Dýňové tvoření

Jídelníček MŠ Podhrad

Oběd je dovážen vlastním autem z vývařovny MŠ Na Skalce, přesnídávka a odpolední svačina je připravována v kuchyni MŠ Podhrad. Jídelní lístek je stejný jako v MŠ Na Skalce. 

JÍDELNÍČEK 27.11. – 1.12. 2023

 

Zahájení školního roku 2023/2024 a popis tříd

Provoz na novém pracovišti MŠ Podhrad bude zahájen v pátek 1. 9. 2023. V tento den rodiče přivedou děti do 8:00 hodin přímo do třídy, ve které jsou zařazeny. Seznamy dětí s rozdělením tříd jsou vyvěšeny na vstupních dveřích:

Levý vstup pro žlutou a oranžovou třídu, pravý vstup pro modrou a zelenou třídu

V budově se orientujete podle barevných navigačních kruhů s šipkami, do tříd v patrech (oranžová a zelená) Vás přivedou barevné schody. V nejvyšším patře jsou prostory pro managment MŠ (ředitelna, kancelář ekonomky a personalistky).

Nově zapsané děti mohou využít adaptační režim (např. pobyt v MŠ do 9:30 hod). Adaptační režim dohodněte individuálně s učitelkou na třídě.

Omluvit dítě a odhlásit stravu můžete na tel. čísle 565 650 940. 

Charakteristika tříd: 1. tř. Ježečci (žlutá): třída samostatně určená pro děti dvouleté 

                                2. tř. Rybičky (modrá): děti ve věku 2 – 3 let

                                3. tř. Žabičky (zelená): děti ve věku 3 – 4 let

                                4. tř. Veverky (oranžová): děti ve věku 4 – 5 let

Z důvodu podmáčené zeminy a nově vyseté trávy respektujte prosím zákaz vstupu do školní zahrady. 

Na rozzářené úsměvy dětí se těší celý kolektiv pracovníků MŠ Podhrad. 

                                                                              30. 8. 2023, Hana Koudelová, ředitelka

Informace k nástupu dětí na MŠ Podhrad

Vážení rodiče,

v pátek 25. 8. 2023 dopoledne byl vydán kolaudační souhlas pro nové pracoviště MŠ Podhrad. Nyní všichni intenzivně pracujeme na tom, abychom 1. 9. 2023 mohli přivítat v nové MŠ Podhrad celkem 86 dětí. Z důvodu časové tísně již nejsme schopni uspořádat slíbenou schůzku s rodiči přijatých dětí na Podhradě. Veškeré potřebné informace (do doby spuštění nových webových stránek MŠ) budeme postupně zveřejňovat prozatím v této rubrice pod pracovištěm Smetanova.

Děkujeme za pochopení.                                                           Mgr. Hana Koudelová, ředitelka MŠ

Výlet Medvídků a Sluníček do Pavlova

Rezervační systém pro zápis do MŠ

Vážení rodiče,

budeme velice rádi, pokud využijete náš rezervační systém a zvolíte si termín a čas zápisu Vašeho dítěte do mateřské školy – odkaz zde: https://mshumpolec.reservando.cz/

Systém bude spuštěn (resp. rezervace budou povoleny) ode dne 21. 4. 2023 od 9:00 hodin. Pokud budete mít jakýkoli problém se systémem, případně bude již rezervační systém naplněn, kontaktujte ředitelku MŠ na tel. č. 725 122 316. Děkujeme.

18. 4. 2023                                          Mgr. Hana Koudelová, ředitelka

Kritéria a podmínky pro přijetí dětí do MŠ od školního roku 2023/2024

Kritéria a podmínky pro přijímání dětí od školního roku 2023/2024

17. 4. 2023                                                    Mgr. Hana Koudelová, ředitelka MŠ

Dokumenty k zápisu do MŠ

Vážení rodiče,

předkládáme Vám dokumenty, které budete potřebovat k zápisu dítěte do mateřské školy:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Potvrzení o očkování a prohlášení ZZ

Oba dokumenty vytiskněte (každý zvlášť) a čitelně vyplňte. Dokument o očkování musí být potvrzen praktickým lékařem pro děti a dorost. Dokumenty v tištěné verzi si můžete v období od 11. 4. 2023 do 20. 4. 2023 vyzvednout na všech pracovištích MŠ (Smetanova 1526, Na Rybníčku 1316, Na Skalce 623) nebo při příležitosti návštěvy našich školek v rámci Dní otevřených dveří: Dny otevřených dveří_plakát

5. 4. 2023                                                 Mgr. Hana Koudelová, ředitelka MŠ

 

Pozvánka na Dny otevřených dveří

pro rodiče a děti, kteří se chystají k zápisu do naší mateřské školy…

Pozvánka na Dny otevřených dveří

Motýlci: březen – červen