Informace pro rodiče

Krabice od srdce

Paní učitelky našich mateřských škol se zapojily do výzvy k podpoře malých dětí, které přišly z Ukrajiny.

Naplnili jsme krabice omalovánkami, pastelkami, bublifuky, pexesem a dalšími drobnostmi pro zábavu a tvoření a předali na sběrném místě. 


Účast v soutěži PEZ

Pěkného výsledku ve výtvarné soutěži PEZ Sportujeme rádi dosáhla naše mateřská škola. Odměnou bude dětem den se skákacím hradem v měsících květnu – červnu.

Rodičům předškoláků

Rodiče, 

blíží se čas, kdy vašeho předškoláka bude čekat zápis do základní školy. Ve školce probíhá pravidelná každodenní příprava dětí na školu ve všech potřebných oblastech. Prosíme, sledujte informační nástěnky, kde najdete v týdenních plánech práce konkrétní činnosti, kterými se s dětmi zabýváme. Na výstavkách můžete prohlížet pracovní                         a grafomotorické listy, výtvarné a další práce dětí. Chystáme pro vás informační schůzku, která bude zaměřena na školní zralost a budete mít možnost individuálně pohovořit s p. učitelkami o úrovni připravenosti dítěte a projednat postup pro případný odklad školní docházky.

V těchto dnech si v šatnách vyzvedněte materiál „Desatero pro rodiče předškoláků,“ který vám pomůže zorientovat se v požadavcích na dítě před vstupem do ZŠ.

Prosíme o podporu přípravy dětí na školu v oblastech:

 • sebeobsluha dítěte při oblékání, stolování, hygienické návyky
 • grafomotorika – správné držení tužky
 • výslovnost a řečové dovednosti, čtení příběhů, pohádek, porozumění textům
 • manipulační dovednosti, konstruktivní stavebnice

O dalších dovednostech budeme podrobně hovořit během informačních schůzek.

AKCE ve školním roce 2021-2022

PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNO

 • 22. 9. divadelní představení – Zahrada skřítků
 • 6. 10. fotografování dětí s dekorativním pozadím
 • 24. 11. Ukázka záchranné stanice Ikaros s živými zvířaty, všechny třídy
 • 3. 12. Mikulášská nadílka v mateřské škole – dopoledne (do školky přijde Anděl, Mikuláš a čert
 • 9. 12. Kouzelný kabaret – zábavný program Hit rádia Vysoč., všechny třídy, 60,-Kč
 • 15. 3. předškoláci – polytechnika pro předškoláky (program ve spolupráci se ZŠ Hálkova)
 • 23.3. Statečný kašpárek – představení v MŠ, všechny třídy, 50,- Kč
 • 5. 4. Péče o včeličky – ukázka vybavení včelařů, povídání o včeličkách a medu – všechny třídy kromě Malých sluníček
 • 6. 4. Loupežnická pohádka v MŠ, všechny třídy, 50,- Kč
 • 11. 4. – Vynášení morany k Cihelně – loučení se zimou – tradice – všechny třídy
 • 20. 4. Dopoledne ve sportovní hale – podrobné informace budou týden předem na informačních nástěnkách v šatnách, půjdou všechny děti kromě malých sluníček
 • 26. 4. Divadlo Mrak v MŠ – Dobrodružství skřítka Šubíska – všechny třídy, 50,- Kč

Školní rok 2021 – 2022

1. 9. 2021 bude zahájen nový školní rok.

 • Prosíme, přiveďte děti do 8:00. Provoz školky je od 6,00, můžete děti přivádět postupně.
 • Na vývěsce před hlavním vchodem budou viset seznamy s rozdělením dětí na jednotlivé třídy.
 • Nově zapsané děti mají možnost využít adaptační režim (do 9:45 hod.). Pokud máte o adaptační režim zájem nahlaste to paní učitelce na třídě.
 • Prosíme rodiče, podepište veškeré osobní věci dětí a předejte paní učitelce na třídě dvě balení papírových kapesníků. Děti budou potřebovat plastový hrneček na pitný režim.
 • Na nástěnkách v šatně sledujte aktuální informace k hygienickým opatřením.
 • Začátkem října připravíme pro všechny rodiče informační schůzky, kde si budeme povídat o dění na třídě a plánovaných akcích. Budete mít možnost individuálně se informovat na své dítě.
 • Přejeme vašim dětem, aby se jim u nás líbilo  

 

Informace k postupu při zařazování dětí do logopedické třídy při MŠ Na Rybníčku

Speciální logopedická třída je vedena školní logopedkou Mgr. Ladou Vlčkovou. O její zřízení, resp. otevření musí škola každoročně před zahájením nového školního roku žádat KÚ v Jihlavě.

Výběr dětí není nahodilý a u dítěte, které bude zařazeno do speciální třídy musí být splněna podmínka logopedického vyšetření pracovnicí Pedagogicko – psychologické poradny, která vystaví písemné doporučení ke skupinové integraci dítěte.

V naší školce je tedy postup následující:

1. Lada Vlčková provede prvotní logopedickou diagnostiku a posoudí, zda má dítě opravdu natolik nesprávnou výslovnost, že je potřeba zahájit pravidelnou intenzivnější individuální práci s dítětem.

2. V případě, že tomu tak je, kontaktuje rodiče a nabízí jim zařazení do speciální třídy od 1. září následujícího školního roku.

3. Pokud rodič se zařazením do logopedické třídy souhlasí, vyplní formulář se souhlasem k vyšetření dítěte pracovnicí z PPP, která přijede v dohodnutém termínu na naši mateřskou školu.

4. Dále rodič vyplní dotazník, který je této pracovnici předán a týká se informací o dítěti a rodinné anamnézy.

5. Proběhne vyšetření dítěte a pracovnice PPP napíše na každé dítě „doporučuji“, „nedoporučuji“ zařadit dítě do logopedické třídy.

Bc. Marcela Němcová, ředitelka