Informace pro rodiče

Pozvánka na vánoční vystoupení dětí

Halloweenské tvoření a světýlkový průvod za Dýňáčkem

Informace o vydání Školního řádu MŠ a dalších dokumentů

Vážení rodiče,

informujeme Vás, že dne 1. 9. 2022 byl vydán nový Školní řád mateřské školy, Vnitřní řád školní jídelny a směrnice Úplata za předškolní vzdělávání, které jsou zveřejněny v záložce „vývěska“.

Prosíme Vás, abyste nejpozději do 15. 9. 2022 potvrdili, že jste se s těmito dokumenty seznámili (podpisem na lístky, které obdržíte od třídních učitelek Vašich dětí). Dokumenty jsou vyvěšeny i na informativních nástěnkách v šatnách tříd.

 

Děkujeme.                                             Hana Koudelová, ředitelka mateřské školy

 

 

 

Hurá do školky v novém školním roce 2022/2023

Vážení rodiče,

dnešním dnem jsme zahájili nový školní rok. Těšíme se na spolupráci s Vámi a dovolujeme si Vám předložit pár dobrých rad, jak úspěšně zvládnout adaptaci nových dětí či návrat dětí z prázdnin:

VEĎTE DÍTĚ K SAMOSTATNOSTI…

Nespěchejte na něj (hlavně ráno v šatně), motivujte ho k samostatnosti (v oblékání, v jídle, hygieně), ujistěte jej, že pokud bude mít s něčím problém, paní učitelka mu vždy pomůže.

ZVYKEJTE DÍTĚ NA ODLOUČENÍ…

Nacvičte odloučení předem, s dítětem se láskyplně rozlučte a ujistěte jej, že se vrátíte, loučení však zbytečně neprotahujte.

PLŇTE SVÉ SLIBY…

A to vždy a bez výjimky. Pokud slíbíte, že přijdete po obědě, vždy slib splňte.

ROZLUČTE SE U DVEŘÍ DO TŘÍDY…

Dítě předejte učitelce u dveří a rozlučte se. Nikdy neodcházejte tajně. Pokud už dítě něco ve třídě zaujalo a jde bez obtíží do třídy, už ho zbytečně nevolejte.

ZVAŽTE POSTUPNOU ADAPTACI…

V případě potřeby se s třídní učitelkou domluvte na postupné adaptaci dítěte na prostředí školky.

NESLIBUJTE ODMĚNY…

Za pobyt ve školce předem neslibujte odměny. Dítě by mohlo být stresováno i strachem ze selhání.

SLEDUJTE INFORMACE…

Sledujte pravidelně informace v šatně na nástěnce. Informace jsou vždy aktuální a informují o životě ve třídě (program, akce třídy atp.). Informace o dění ve školce jsou i na webových stránkách.

AKTUALIZUJTE…

Informujte nás o jakékoliv změně svých kontaktních údajů, ať se s Vámi můžeme v případě potřeby spojit.

KONZULTAČNÍ HODINY…

Budete-li potřebovat radu, či se na cokoliv zeptat nebo si jen popovídat o svých dětech, obraťte se na nás. K dispozici jsou Vám paní učitelky ve třídách.