MŠ Podhrad

Vážení rodiče,
v této rubrice najdete informace týkající se provozu nového pracoviště Podhrad. Bude zde také zveřejněn jídelní lístek.

Jídelníček MŠ Podhrad

Oběd je dovážen vlastním autem z vývařovny MŠ Na Skalce, přesnídávka a odpolední svačina je připravována v kuchyni MŠ Podhrad. Jídelní lístek je stejný jako v MŠ Na Skalce. 

JÍDELNÍČEK 25.9. – 29.9.2023

 

Zahájení školního roku 2023/2024 a popis tříd

Provoz na novém pracovišti MŠ Podhrad bude zahájen v pátek 1. 9. 2023. V tento den rodiče přivedou děti do 8:00 hodin přímo do třídy, ve které jsou zařazeny. Seznamy dětí s rozdělením tříd jsou vyvěšeny na vstupních dveřích:

Levý vstup pro žlutou a oranžovou třídu, pravý vstup pro modrou a zelenou třídu

V budově se orientujete podle barevných navigačních kruhů s šipkami, do tříd v patrech (oranžová a zelená) Vás přivedou barevné schody. V nejvyšším patře jsou prostory pro managment MŠ (ředitelna, kancelář ekonomky a personalistky).

Nově zapsané děti mohou využít adaptační režim (např. pobyt v MŠ do 9:30 hod). Adaptační režim dohodněte individuálně s učitelkou na třídě.

Omluvit dítě a odhlásit stravu můžete na tel. čísle 565 650 940. 

Charakteristika tříd: 1. tř. Ježečci (žlutá): třída samostatně určená pro děti dvouleté 

                                2. tř. Rybičky (modrá): děti ve věku 2 – 3 let

                                3. tř. Žabičky (zelená): děti ve věku 3 – 4 let

                                4. tř. Veverky (oranžová): děti ve věku 4 – 5 let

Z důvodu podmáčené zeminy a nově vyseté trávy respektujte prosím zákaz vstupu do školní zahrady. 

Na rozzářené úsměvy dětí se těší celý kolektiv pracovníků MŠ Podhrad. 

                                                                              30. 8. 2023, Hana Koudelová, ředitelka

Informace k nástupu dětí na MŠ Podhrad

Vážení rodiče,

v pátek 25. 8. 2023 dopoledne byl vydán kolaudační souhlas pro nové pracoviště MŠ Podhrad. Nyní všichni intenzivně pracujeme na tom, abychom 1. 9. 2023 mohli přivítat v nové MŠ Podhrad celkem 86 dětí. Z důvodu časové tísně již nejsme schopni uspořádat slíbenou schůzku s rodiči přijatých dětí na Podhradě. Veškeré potřebné informace (do doby spuštění nových webových stránek MŠ) budeme postupně zveřejňovat prozatím v této rubrice pod pracovištěm Smetanova.

Děkujeme za pochopení.                                                           Mgr. Hana Koudelová, ředitelka MŠ