Zápis pro šk. rok 2022/2023

Kritéria pro přijetí dětí-cizinců s dočasnou ochranou 2022/2023

Kritéria pro přijetí dětí-cizinců s dočasnou ochranou v souvislosti s vyhlášením dalšího zápisu dle ust. § 2 odst. 5 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace byla zveřejněna dne 20. 5. 2022 v záložce „Vývěska“. 

Ke stažení i zde: https://www.smetanova.mshumpolec.cz/wp-content/uploads/2022/05/Kritéria-a-podmínky-pro-přijímání-dětí-UK-2022-1.pdf

 

 

Dokumenty k dalšímu zápisu a rezervační systém

Vážení rodiče dětí-cizinců s dočasnou ochranou,

předkládáme Vám dokumenty, které budete potřebovat při dalším zápisu:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Potvrzení o očkování a prohlášení ZZ

Dokumenty v tištěné verzi si můžete vyzvednout také v kanceláři ředitelky MŠ, pracoviště Smetanova 1526. Očkování musí být potvrzeno praktickým lékařem pro děti a dorost v ČR.

Budeme velice rádi, pokud využijete náš rezervační systém a zvolíte si čas zápisu Vašeho dítěte do mateřské školy, odkaz zde: https://mshumpolec.reservando.cz/#!/bookings/calendar/2022-06

Rezervační systém bude spuštěn (resp. rezervace budou povoleny) ode dne 20. 5. 2022 od 9:00 hodin. V případě problémů nebo v případě naplnění rezervačního systému kontaktujte výhradně ředitelku MŠ, tel. 725 122 316. Děkujeme.

16. 5. 2022

Mgr. Hana Koudelová, ředitelka

Další zápis do MŠ pro školní rok 2022/2023 pro děti-cizince s dočasnou ochranou

Oznámení termínu, místa a doby dalšího zápisu ke stažení zde: Stanovení-termínu-a-místa-dalšího-zápisu_UK

U dalšího zápisu bude přítomen překladatel do ukrajinského jazyka zajištěný zřizovatelem mateřské školy Městem Humpolec.

16. 5. 2022                          Mgr. Hana Koudelová, ředitelka

Rezervační systém pro zápis do MŠ

Vážení rodiče,

budeme velice rádi, pokud využijete náš rezervační systém a zvolíte si termín a čas zápisu Vašeho dítěte do mateřské školy – odkaz zde:

https://mshumpolec.reservando.cz/#!/bookings/calendar/2022-05

Systém bude spuštěn (resp. rezervace budou povoleny) ode dne 22. 4. 2022 od 9.00 hodin. Pokud budete mít jakýkoli problém se systémem, případně bude již  rezervační systém naplněn, kontaktujte prosím ředitelku MŠ výhradně na tomto tel. č.: 725 122 316. Děkujeme.

Za kolektiv MŠ

Hana Koudelová, ředitelka

 

 

Další informace k zápisu

Kritéria pro přijímání dětí 2022/2023

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání byla zveřejněna v záložce VÝVĚSKA.

Ke stažení i zde: Kritéria a podmínky pro přijímání dětí 2022

Zápis – dokumenty ke stažení

Vážení rodiče,

předkládáme Vám dokumenty, které budete potřebovat k zápisu dítěte do mateřské školy: 

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Potvrzení o očkování a prohlášení ZZ

Oba dokumenty prosím vytiskněte (každý zvlášť) a vyplňte. Dokument o očkování dítěte musí být potvrzen  praktickým lékařem pro děti a dorost.  Dokumenty v tištěné verzi si od dnešního dne můžete vyzvednout také na všech pracovištích MŠ (Smetanova 1526, Na Rybníčku 1 316, Na Skalce 623).

13. 4. 2022

Mgr. Hana Koudelová, ředitelka MŠ

 

Oznámení termínu a místa zápisu

Ředitelka Mateřské školy Humpolec, Smetanova 1526 v souladu s ustanovením § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje v dohodě se zřizovatelem Městem Humpolec termín a místo zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023.

Zápis se koná prezenční formou (s osobní účastí dítěte a zákonného zástupce) ve dnech:

4. května 2022 v době od 8:30 do 16:30 hod.

5. května 2022 v době od 8:30 do 16:30 hod.

11. května 2022 v době od 8:30 do 16:30 hod.

Místo zápisu: tělocvična pracoviště Na Skalce 623, Humpolec

Harmonogram zápisu:

Zveřejnění formulářů potřebných k zápisu 13. 4. 2022 na webových stránkách MŠ www.mshumpolec.cz , popř. osobní vyzvednutí v kanceláři ředitelství (pracoviště Smetanova 1526), tel. 725 122 316
Zveřejnění Kritérií pro přijímání dětí 20. 4. 2022 na webových stránkách MŠ: www.mshumpolec.cz a vývěskách u hlavních vchodů všech pracovišť MŠ

Další podrobnější informace k dokladům potřebným u zápisu včetně informací o možnosti využití online rezervačního systému s výběrem dne a času zápisu budou zveřejněny v následujícím týdnu.

Upozornění:

Přihlášku k zápisu nemůže podle zvláštní právní úpravy podat cizinec, kterému byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině nebo uděleno vízum za účelem strpění. Pro tyto děti bude vyhlášen tzv. „další zápis“, který se bude konat v termínu stanoveném v dohodě se zřizovatelem,  a to v červnu 2022.

V Humpolci dne 8. 4. 2022                                 

 Mgr. Hana Koudelová, ředitelka mateřské školy