Dokumenty k zápisu do MŠ

Vážení rodiče,

předkládáme Vám dokumenty, které budete potřebovat k zápisu dítěte do mateřské školy:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Potvrzení o očkování a prohlášení ZZ

Oba dokumenty vytiskněte (každý zvlášť) a čitelně vyplňte. Dokument o očkování musí být potvrzen praktickým lékařem pro děti a dorost. Dokumenty v tištěné verzi si můžete v období od 11. 4. 2023 do 20. 4. 2023 vyzvednout na všech pracovištích MŠ (Smetanova 1526, Na Rybníčku 1316, Na Skalce 623) nebo při příležitosti návštěvy našich školek v rámci Dní otevřených dveří: Dny otevřených dveří_plakát

5. 4. 2023                                                 Mgr. Hana Koudelová, ředitelka MŠ