Zahájení školního roku 2023/2024 a popis tříd

Provoz na novém pracovišti MŠ Podhrad bude zahájen v pátek 1. 9. 2023. V tento den rodiče přivedou děti do 8:00 hodin přímo do třídy, ve které jsou zařazeny. Seznamy dětí s rozdělením tříd jsou vyvěšeny na vstupních dveřích:

Levý vstup pro žlutou a oranžovou třídu, pravý vstup pro modrou a zelenou třídu

V budově se orientujete podle barevných navigačních kruhů s šipkami, do tříd v patrech (oranžová a zelená) Vás přivedou barevné schody. V nejvyšším patře jsou prostory pro managment MŠ (ředitelna, kancelář ekonomky a personalistky).

Nově zapsané děti mohou využít adaptační režim (např. pobyt v MŠ do 9:30 hod). Adaptační režim dohodněte individuálně s učitelkou na třídě.

Omluvit dítě a odhlásit stravu můžete na tel. čísle 565 650 940. 

Charakteristika tříd: 1. tř. Ježečci (žlutá): třída samostatně určená pro děti dvouleté 

                                2. tř. Rybičky (modrá): děti ve věku 2 – 3 let

                                3. tř. Žabičky (zelená): děti ve věku 3 – 4 let

                                4. tř. Veverky (oranžová): děti ve věku 4 – 5 let

Z důvodu podmáčené zeminy a nově vyseté trávy respektujte prosím zákaz vstupu do školní zahrady. 

Na rozzářené úsměvy dětí se těší celý kolektiv pracovníků MŠ Podhrad. 

                                                                              30. 8. 2023, Hana Koudelová, ředitelka