O nás

Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526

ŘEDITELSTVÍ

Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526 byla zřízena usnesením Zastupitelstva města Humpolec č. 560 jako příspěvková organizace k 1.1.2003.

Zřizovatel: Město Humpolec

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: SEID, s.r.o.

Smlouva o poskytování služeb dle článku 37 odst. 6 Nař. Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a §1724 a násl. §2586 a násl. Z 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění je uzavřena s panem Ing. Milanem Seidlerem, jednatelem SEID, s.r.o.

Součásti organizace:
Mateřská škola Na Skalce 623 

Mateřská škola Na Rybníčku 1316 

Mateřská škola Smetanova 1526 s